Audyty i testy penetracyjne

Bezpieczeństwo IT

Świadczymy usługi doradcze z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz konsulting projektów IT od strony bezpieczeństwa.

Oferta:

  • testy penetracyjne webaplikacji i aplikacji klient-server
  • testy penetracyjne systemów komputerowych
  • hardening – zabezpieczanie systemów operacyjnych, aplikacji i urządzeń teleinformatycznych
  • działania red team, w tym symulację ataków socjotechnicznych
  • weryfikację firmowych procedur bezpieczeństwa
  • weryfikacja procedur i umów pod kątem zgodności z GDPR/RODO
  • audyty bezpieczeństwa